หน้าแรก

Slide 1

PASSION & INNOVATION

Slide 2

Beautiful Visual Interface

The interface is clear and simple, every action is straightforward. Creating a new slider and adding slides are quick and easy process.

Slide 2

Beautiful Visual Interface

The interface is clear and simple, every action is straightforward. Creating a new slider and adding slides are quick and easy process.

previous arrow
next arrow

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

สแกน คิวอาร์

ผลิตภัณฑ์สี
และการเคลือบ

สแกน คิวอาร์

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ผลิตภัณฑ์สี
และการเคลือบ

เทคโนโลยี
ไอโอที

บริษัท โอ-เวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ IoT และ IoT Solution แบบครบวงจร พร้อมกลุ่มพันธมิตรที่น่าเชื่อทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ให้บริการด้วยความตั้งใจและมีคุณภาพ ตรงความต้องการของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีการติดตามที่ได้รับมาตรฐานโลก อาทิเช่น RFID, RTLS, GPS, LoRa, SigFox เป็นต้น

โซลูชั่นของเรา

ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน

ระบบริหารจัดการคลังสินค้า

ระบบระบุตำแหน่งในอาคาร

ระบบควบคุมการผลิต

พันธมิตรของเรา