ผลิตภัณฑ์สีและเทคโนโลยีการเคลือบ

ผลิตภัณฑ์สีและเทคโนโลยีการเคลือบ

“O-WELL ผู้นำด้านงานสีและเทคโนโลยการเคลือบ”

ผลิตภัณฑ์สีและเทคโนโลยีการเคลือบ
O-WELL นำเสนอผลิตภัณฑ์สีและเทคโนโลยีการเคลือบตอบสนองอุตสากรรมที่หลากหลายทั่วโลก

Paint Equipment & Tools

We can support Paint equipment such as Spray Gun, Pump, Regulator, Sand paper, Air Nozzle, Rubber Mat., Antistatic Tools & etc

01

Paint Booth, Bake oven,
Spray Booth & etc.

We can handover and turnkey to build up booth as your requirement.

02

Chemical for Paint

We have a chemical to support Paint booth line. (Paint Killer, Chemical Waste water treatment & etc.)

03

Water Transfer Decals

Decalcomania makes it possible to place decorations on materials and curved surfaces that prohibit direct printing, and has recently garnered attention as an alternative to coating. Noritake’s decalcomania can be applied to a wide range of materials including ceramic, enamel, glass, resin and metal.

04